404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Than hoạt tính khử mùi – Tổng kho Tân Ánh Dương – Siêu thị TAD

Showing all 16 results

Than hoạt tính là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho hấp phụ hoặc phản ứng hóa học. Do mức độ vi mao quản cao, chỉ một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt quá 800 – 1000 m², được xác định bởi phương pháp hấp phụ khí. Wikipedia

-30%
-30%
-30%
-23%